Bazin en knecht (1983)

Auteur: Theo Op de Beeck

Genre: tragikomedie

VERHAAL:

Een onopgeloste moord is de oorzaak dat op het dorp over de Boshoeve geroddeld wordt. Gruber, geldschieter en woekeraar, werd vermoord, en het gerecht bewees dat de twee dodelijke kogels afgevuurd werden met een revolver van boer Martel, eigenaar van de Boshoeve, die bij Gruber in de schuld stond. Het besluit lag voor de hand: Martel werd aangehouden, maar overleed onder het voorarrest. Zo moet de moedige Mathilde, zijn dochter, een dubbele erfenis overnemen: de belaste hoeve en de kwaadsprekerij van het dorp. Gelukkig wordt ze flink terzijde gestaan door de meesterknecht Karel, een vlijtige boer en een eerlijk mens. Voor hem betekent de hoeve alles. Met sterke hand houden ze samen orde onder het personeel. Doch met Titus Schabin, een ruwe kerel, komt het tot een gewelddadige botsing, die wegzending tot gevolg heeft. Een oude, verlopen vriend van Karel, Alfred Giering, zal zijn plaat komen innemen. De eerlijke meesterknecht zal deze dompelaar er bovenop helpen en van hem opnieuw een bruikbaar mens maken. Alfred zal zijn dank kunnen tonen, wanneer hij het zijne bijbrengt tot het opklaren van de duistere last die op de Boshoeve weegt.

REGIE:

Marc Simon

ROLBEZETTING:

Meesteres Boshoeve

Meesterknecht

Frits (z'n zoontje)

Jacob Kern

Arnold Kirlan

Titus Schabin

Vrouw Schabin

Gruber Junior

Alfred Giering

Gertrude

Leen Dewaele

Fons Van de Vel

Pieter Hertoghs

Jos Echelpoels

Hugo Van Eynde

Marcel Van Hoof

Martha Bertels

Kris Geyselings

Etienne Geentjens

Julienne Gios