De Filosoof van Hagen (1984)

Auteur: eigen bewerking

Genre: komedie

VERHAAL:

 Het zal nu wel 50 jaar geleden zijn...

Op een boerderijtje te Hagen, een dorpje dat als twee druppels water lijkt op alle andere Vlaamse dorpjes in die tijd, wonen de gebroeders Titten en Naten Van den Huyve. Niemand komt ooit bij die verstokte vrijgezellen over de drempel dan Patatje, de koewachter, het oudste zoontje van Rosalie, een weduwe met zeven kinderen. De van de Huyves zijn rare mensen. Naten, de oudste, is een duitenkliever en een mopperaar. Titten daarentegen is een joviale kerel die niets aan zijn hart laat komen, op tijd en stond ene borrel drinkt en Gods water over Gods akker laat vloeien. Zijn grapjasserij en zijn simpele, maar gezonde levensfilosofie hebben hem de bijnaam "filosoof van Hagen" opgeleverd. In het dorp wonen ook nog een notaris, burgemeester, een champetter, een beenhouwer, een herbergier en natuurlijk ook een dorpskwezel Kolletje. Hoe het allemaal verder verloopt zal de pastoor van Hagen u vertellen...

REGIE:

 Alois Van Utrecht

ROLBEZETTING:

Titten Van den Huyve

Naten, zijn broer

Patatje de koewachter

Pastoor

Paardenslachter

Nol, herbergier

Veldwachter

Notaris/Burgemeester

Dorpskwezel

Rosalie, ma Patatje

Non 1

Non 2

 Herman Cambré

Marcel Van Hoof

Pieter Hertoghs

Jos Echelpoels

René Cambré

Hugo Van Ende

Kris Geyselings

Herman Wouters

Martha Bertels

Miek Peeters

Sandra Deakin

Carole Jacobs